hamstring

n ukano wa mvungu wa goti. vt lemaza (kwa kukata ukano wa mvungu wa goti); (fig) haribu, vuruga (uwezo au ufanisi).