hamadryad

n 1 kizimwi wa mitini. 2 koboko mkubwa wa India .