halt

n 1 kusimamisha (chiefly mil, of soldiers). call a ~ (to) simamisha kwa muda mfupi (safari/mwendo); (fig) kukomesha it is time to call a ~ to vandalism (fig) wakati umefika kukomesha uharibifu. 2 (more general use) come to a ~ simama, (kwa muda). 3 kituo kidogo cha treni. vt,vi (as a mil command) simama, hima the officer ~ed his troops for a rest ofisa alisimamisha kikosi chake kwa mapumziko H ~ ! Hima! vi sita; tembea/sema kwa kusitasita talk in a ~ing voice zungumza kwa sauti ya kusitasita. halting adj -a kusitasita; -a kuchechemea. haltingly adv.