hallow

vt (usu passive) fanya wakfu; (reverence) tukuza. n (only in) All H~'s Day n sikukuu ya watakatifu wote (1 Novemba). ~e'en n mkesha wa sikukuu ya watakatifu wote (31 Oktoba).