halitosis

n harufu/pumzi mbaya (ya mdomo), kishuzishuzi.