half

n nusu ~ of two is one nusu ya mbili ni moja cut in ~/into halves kata nusu kwa nusu. (do something) by halves (fanya jambo) ovyoovyo. go halves (with somebody) in something gawana nusu kwa nusu too clever etc. by ~ erevu mno n.k. one's better ~ (colloq) mke/mume (wa mtu) adj, adv nusu; kwa kiwango kikubwa ~-cooked bichi -sioiva sawasawa; half-dead adj (colloq) -iliochoka kabisa, hoi. not ~-bad (sl) si mbaya, nzuri vya kutosha. not ~ sana, haswa he didn't ~ swear alitukana sana was she annoyed? Not ~ alikasirika? Sana! mno! (in compounds) ~ a dozen n sita. ~ and ~ n kitu kilichote ngenezwa kwa nusu mbili tofauti. ~-back n (in football/hockey) hafubeki. half-baked adj (colloq) -jinga; -sio na uzoefu a ~-baked man mtu mjinga ~ baked ideas mawazo ya kijinga. half-blood n ndugu waliochangia mzazi mmoja, ndugu wa kambo. half-breed/~caste n chotara. half-brother n kaka wa kambo. half-cock adj (of a gun) -liofunguliwa nusu. go off at ~-cock (fig) shindwa kufanya jambo kwa sababu ya haraka. half-hardy adj (of plants) -nayohitaji kinga kutokana na jalidi. half-hearted adj -a shingo upande. ~-heartedly adv. half-holiday n nusu siku. ~ an hour; a ~-hour n nusu saa, dakika thelathini. half-hourly adj,adv -a kila nusu saa. half-length adj (of a portrait) nusu. at ~-mast (of a flag) nusu mlingoti. half-pay n nusu mshahara he is placed on half-pay anapata nusu mshahara. -penny n nusu peni. ~ penny-worth; ~ ha'p'orth n -nayogharimu nusu peni. half-price adv bei/kiingilio nusu. half-seas-over pred adj (colloq) -liolewa kiasi. half-sister n dada wa kambo. half-size adj -a nusu umbo la kawaida. ~ term n mapumziko/ likizo (katikati ya muhula wa shule). ~- timbered adj -liojengwa kwa mbao na matofali/mawe n.k.. half-time n (of work) ya nusu siku; (of sport) hafutaimu, mapumziko. half-tone n. picha isiyo ya rangi (agh. katika kitabu). ~ track n gari la askari lenye magurudumu ya minyororo nyuma. half-tracked adj; half-truth n usemi wenye ukweli nusu. half-way adj nusu njia, katikati; (incomplete) -sio kamili -a juujuu adv kwa kuafikiana meet a person ~-way -wa tayari kuafikiana. half-witted adj -enye akili pungufu, -sio na busara. half-wit n punguani. half-yearly adj,adv. -a kutendeka/kutokea kila nusu mwaka, mara mbili kwa mwaka. halve vt gawa nusu kwa nusu, punguza kwa nusu yake.