halberd

n mkukishoka. halberdier n askarianayetumia mkukishoka.