hail

2 vt,vi 1 ita (na kusalimu, kusifia kukaribisha, n.k.) ~ a taxi ita teksi he was ~ed as a hero alisifiwa kama shujaa. 2 ~ from toka, tokea where does the ship ~ from? meli inatoka wapi? n salamu, wito. ~-Mary (rel) Salamu Maria. within ~ (esp of ship) karibu kiasi cha kuweza kusikia wito. be ~-fellow- well-met (with somebody) (sometimes derog) kunjufu (mno).