haggle

vi ~ (with somebody) about/over something) bishana (hasa kwa ajili ya bei).