gymnasium

(also gym) n 1 ukumbi wa michezo ya mazoezi ya viungo. 2 shule ya sekondari.