guy

2 (also ~rope) n kamba ya kukazia/ kuinulia hema n.k.