gurgle

vi bubujika; sukutua; gugumia. n mbubujiko wa maji.