gulp

vt,vi ~ (down) gugumia (maji, chakula); meza kwa pupa, bwia. ~ back/down tears n zuia machozi.