gulf

n 1 ghuba. Persian ~ n Ghuba ya Uajemi. 2 (cavity) shimo kubwa; korongo refu; (fig) tofauti kubwa bainishi.