guise

n 1 (old use) mtindo wa vazi. 2 in/under the ~ of kwa kusingizia, kwa kutumia/kujifanya; -enye umbo la.