guerden

n (poet) zawadi, tuzo, malipo vt toa zawadi, tuza.