guano

n guano: mavi ya ndege wa baharini yatumikayo kama mbolea.