grout

1 n (construction) niru, chokaa laini, rojo cement ~ machicha ya saruji. vt paka niru; ziba kwa chokaa.