grope

vi,vt ~ (about) (for/after) (lit or fig) tafuta kwa kupapasa (kama kipofu au mtu aliye gizani), papasa (in the dark) tutusa ~ one's way tafuta njia kwa kupapasa. gropingly adv.