groove

n 1 mfuo. 2 (routine) mazoea, desturi. be stuck in/get into a ~ fuata kawaida/desturi/mkondo. in the ~ (dated sl) katika hali nzuri ya kufanya jambo; furahishwa. vt tia mfuo. groover n (sl) mtu asiyepitwa na wakati. groovy adj -a sasa, kisasa, kileo.