groom

n 1 saisi. 2 bridegroom n bwana arusi. vt 1 (of horses) tunza (kwa kulisha, kusafisha, kuchana). 2 (of apes, monkeys) safisha manyoya. 3 (usu in pp, of persons) well ~ed -liopunwa, nadhifu (hasa nywele, ndevu, nguo); (colloq) andaa/tayarisha mtu kwa wadhifa fulani.