groin

n 1 kinena. 2 (archit) ukingo katika paa. 3 (US) see groyne. vt jenga kwa kuba.