groats

n pl unga wa nafaka zilizokobolewa (hasa aina ya shayiri).