grip

n 1 kushika, kukamata sana kwa mkono n.k. be at ~s with; come to ~s with the enemy shambulia, shikamana sana have a strong ~ shika imara; lose one's ~ on something ponyokwa na kitu. 2 nguvu/uwezo wa kushika have a good ~ of a problem (fig) fahamu sana jambo. take a ~ on oneself (colloq) jikaza. 3 (in a machine etc) sehemu inayoshika/bana; klachi. 4 (also ~ sack) (US) begi/mfuko wa msafiri. vt,vi 1 shika, kamata sana. 2 vutia the film ~ped the audience filamu ilivutia hadhira. 3 fahamu jambo. 4 (of tires) shikamana, kwama.