griffin

(also griffon/gryphon) n (GK myth) mnyama (katika hadithi) mwenye mwili wa simba na kichwa na mbawa za tai.