gregorian

adj -a Papa Gregory. 1 ~ chant muziki wa ibada wa Papa Gregory. 2 ~ calendar n kalenda ya Papa Gregory (iliyopangwa kama ilivyo sasa).