greet

vt ~ (with) 1 salimu, amkia; pokea kwa kuonyesha hisia; (in a letter) andika maneno kuonyesha urafiki, heshima n.k. the news was ~ed with dismay habari zilipokewa kwa fadhaa. 2 (of sights and sounds) onekana, sikika. ings n maamkizi, salamu. ~ing-card n kadi ya salamu.