green

adj 1 -a kijani, -a chanikiwiti give somebody/get the ~ light (colloq) -pa mtu/pata ruhusa ya kuendelea na jambo fulani. 2 (of fruit, wood) -bichi ~ oranges machungwa mabichi ~ wood does not burn well kuni mbichi haziwaki vizuri. 3 -sio na uzoefu; -sioendelea, mshamba, -sioelimika he is still ~ at his job hana uzoefu katika kazi yake. 4 (fig) -a kusitawi, -enye nguvu. 5 (of the complexion) -a kufifia, -gonjwa, -a kusawajika. green-eyed adj -enye wivu/ husuda, -a kijicho. the ~-eyed monster n kijicho, husuda. ~ with envy -enye kijicho sana. 6 (special compounds) ~-back n (US) dola, noti ya fedha za Marekani. ~-fingers n (colloq) ustadi katika shughuli za bustanini. green-fly n (aina ya) kidukari. ~-grocer n muuza duka la mboga na matunda. ~ grocery n biashara/uuzaji wa mboga na matunda. ~-horn n zuzu, mshamba. green-house n nyumba ya kioo (ya kuhifadhi mimea). greenroom n chumba (cha mapumziko). ~-stuffs; ~s n (pl) mboga za majani. ~-tea n majani ya chai yaliyokaushwa kwa mvuke. ~-wood n mbuga (hasa wakati wa kiangazi); msitu uliostawi. n 1 kijani, chanikiwiti. 2 (pl) mboga za majani (kabla au baada ya kupikwa) (US) Christmas ~s matawi ya msonobari ya kupambia. 3 eneo linaloota majani kwa matumizi ya wote/kwa mchezo wa tufe kuzunguka shimo katika uwanja wa gofu. greenery n majani ya kijani, kijani cha mimea michanga. greenish adj -a kijanikijani (in compounds) greenish-yellow n njano-kijani greenishness n. Greenwich n Griniwichi. Greenwich mean time n (abbr GMT) wastani wa majira ya jua; saa ya ulimwengu.