great

adj 1 kubwa, -ingi a ~ enemy adui mkubwa a ~ deal of rain mvua nyingi ~ with child (old use) mja mzito; (attrib. only) she is a ~singer yeye ni mwimbaji mkuu/mkubwa. ~ coat n koti zito. 2 -enye/-a uwezo mkubwa; mashuhuri ~ men watu mashuhuri. 3 adhimu, -kuu, muhimu. 4 (colloq) (preceding another adj which is weakly stressed; implying surprise, contempt etc) what a ~ big lie from a child! uwongo gani mkubwa huo kutoka kwa mtoto mdogo! 5 (also Greater) used as a distinctive epithet of the larger of two. G~ Britain n (abbr GB) Uingereza, Wales na Scotland ukiondoa Ireland ya Kaskazini. the G~ Lakes n mfululizo wa maziwa matano makubwa katikati ya mpaka wa Kanada na Marekani. the G~ War n vita vikuu vya 1914-18. 6 (with agent nouns; attrib only) -enye umaarufu; -a umashuhuri sana a ~ eater mlaji sana ~ landowner kabaila maarufu. 7 (combined with words indicating quantity) a ~ deal -ingi sana a ~ number of idadi kubwa ya a ~ while ago zamani sana. 8 (colloq) -zuri, safi; -a kuridhisha that's ~! safi sana. 9 (colloq pred only) ~ at -enye uwezo wa. ~ on -enye weledi (prefixed to a kinship words in grand to show further stage in relationship) ~-grandchild kilembwe ~ grandfather babu wa baba/mama ~-grandmother bibi wa baba/mama. greatly adv sana, kwa wingi. greatness n ukuu, ukubwa, umuhimu, umashuhuri.