graze

graze

1 vt,vi 1 (of cattle, sheep etc) -la majani. 2 lisha, chunga. grazingland n malishoni, machungani. grazier n mchungaji wanyama.

graze

2 vt,vi 1 paruza, chubua kidogo. 2 gusa, papasa. n mchubuko, mkwaruzo.