gravitate

vi ~ to/towards elekea, vutiwa young people in the rural areas seem to ~ towards the urban areas vijana wa vijijini wanavutiwa na maisha ya mijini. gravitation n. gravity n 1 (phys) mvutano. 2 (phys) specific gravity n uzito halisi. 3 kiwango (cha juu) cha umakini. 4 (of a situation) uzito, ukubwa.