grave

4 n alama itumikayo kuonyesha jinsi irabu inavyotamkwa katika neno fulani.