grasp

vt,vi 1 shika, fumbata kitu kwa nguvu; fahamu/elewa ~ somebody's hand, shika mkono wa fulani ~ somebody's meaning elewa hoja ya fulani. 2 ~ at jaribu kukamata/kuchukua; pokea/kubali kwa moyo mkunjufu ~ at an opportunity jaribu kuchukua nafasi a man who ~s at too much may lose everything mtaka yote hukosa yote. n (power) kushika kwa nguvu; uwezo wa kushika, umahiri, ufahamu have a thorough ~ of the problem, elewa vizuri tatizo within/beyond one's ~ -enye kueleweka/sio eleweka. grasping adj -enye uchu/uchoyo wa (fedha n.k.).