grain

n 1 (collective sing) nafaka. ~ elevator n ghala. 2 mbegu; punje. 3 chembe ~s of sugar chembe- chembe za sukari; (fig) kiasi kidogo. 4 kizio kidogo kabisa cha uzito. 5 mpangilio asili wa fumwale katika mbao. be/go against the ~ fanya kinyume cha msimamo/ada.