grace

n 1 (elegance) uzuri, madaha, madahiro, matuko. 2 airs and ~s namna ya kusema/kutenda iliyokusudiwa kuleta mvuto. 3 huba, upendeleo, hisani, nia njema. an act of ~ jambo la hiari/bure/upendo. days of ~ muda wa nyongeza (unaoruhusiwa baada ya siku ya kudaiwa kupita). be in somebodys good ~s ungwa mkono/pendelewa na. 4 have the ~ to do something tambua kuwa ni haki na sawa kufanya jambo. do something with a good/bad ~ fanya jambo kwa hiari/shingo upande. 5 sala ya mlo. 6 Rehema na neema za Mungu. in a state of ~ katika hali ya neema fall from ~ kosa/jikosesha rehema. 7 (title) His/Her/Your G~ muhasham mtukufu. vt pamba; tunuka. graceful adj 1 -zuri, -enye madaha. 2 -a upendeleo. gracefully adv. graceless adj 1 -baya, bovu. 2 bila adabu. 3 -a bila neema ya Mungu. gracelessly adv. gracile adj -embamba, zuri. gracious adj 1 -fadhili; -zuri; -enye hisani; -enye neema. 2 (of God) rehema. 3 Good Gracious! lahaula; masikini wee! graciously adv. graciousness n.