grab

vt ~ (at) nyakua; chopoa. n 1 unyakuzi make a ~ at something nyakua kitu. up for ~s (US sl) -enye kupatikana kwa urahisi. 2 kinyakulio. grabber n mpendapesa; mnyakuzi. land ~ber n mnyakuzi ardhi.