goth

n 1 Mgothi (kabila mojawapo la Ujerumani); mshenzi. Gothic adj 1 -a Kigothi; -a Wagothi. 2 (arch) -a matao yaliyochongoka; (of printing type) -nene; -a kijerumani. n (of language) Kigothi (archit) mjengo wa Kigothi.