gospel

n 1 G~ injili. 2 (doctrine, tenets) imani. 3 ~ truth n (jambo la) kweli kabisa.