gorgeous

adj 1 -zuri sana, -enye marembo (mapambo) mengi. 2 -a kufurahisha, -a kupendeza, tamu. gorgeously adv.