gorge

gorge

1 n 1 korongo. 2 umio; vilivyo kwenye matumbo it made his ~ rise kilimtia kichefuchefu; kilimuudhi.

gorge

2 vi,vt ~ (oneself) (on/with something) lafua. n ulafi, kuvimbiwa.