gordian

adj (only in) ~ knot n fundo/ fumbo gumu kufungua; jambo gumu (kutatua). cut the ~ knot tatua tatizo kwa nguvu au bila kujali masharti.