goose

n 1 bata bukini. cook somebody's ~ zima mtu; komesha. kill the ~ that lays the golden eggs (prov) haribu cha baadaye kwa tamaa ya sasa, kula mbegu. be unable to say boo to a ~ -wa mwoga sana. all one's geese are swans chongo kuona kengeza, sifu mno kila kitu. goose-flesh n kimbimbi. ~step n kwenda bila kukunja magoti. 2 mbumbumbu. gosling n mtoto wa bata maji/bukini.