goon

n (sl) 1 mjinga; zebe. 2 (US) mtu anayeajiriwa kutisha watu.