goods

n (pl) 1 bidhaa, mali inayohami- shika. ~ and chattels n (leg) mali ya mtu. 2 shehena, mizigo (ichukuliwayo na garimoshi n.k.). ~ train n (US) (freight train) gari (moshi) la mizigo. piece of ~ (colloq) mtu.