goner

n (sl) kitu kilichoharibika kabisa/liokwisha.