gold

n 1 dhahabu. worth one's weight in ~ -enye thamani kubwa, muhimu sana. 2 utajiri. 3 (fig) kitu cha thamani sana; tabia nzuri a heart of ~ moyo mkunjufu/mkarimu. 4 rangi ya dhahabu. ~ beater n mtengeneza mabamba ya dhahabu, mfua dhahabu. gold-digger n mchimba dhahabu; (sl) mwanamke anayetafuta mapenzi kwa sababu ya hela. ~ field n machimbo ya dhahabu. gold-dust n mavumbi ya dhahabu. gold-foil; gold-leaf n jaribosi/ bamba/karatasi ya dhahabu. ~mine n mgodi wa dhahabu; (fig) mradi wa utajiri/tija. gold-plate n vyombo (vijiko, sahani n.k.) vya dhahabu. gold-rush n kikaka cha kutafuta dhahabu iliyogunduliwa. ~ smith n sonara, mfua dhahabu. golden adj 1 -a dhahabu, kama dhahabu, -enye rangi ya dhahabu. 2 -a thamani sana, -a tunu; -zuri mno a ~en opportunity nafasi ya kufaa sana. the ~en age n (katika hadithi za kiyunani) zamani za ustawi, heri na furaha kubwa; kipindi cha upeo wa ustawi wa fasihi na sanaa. ~en handshake n kiinua mgongo kikubwa anachopewa mtu wa cheo anapostaafu. the ~en mean n kanuni ya kutovuka mpaka/ya suluhu (katika tabia ya mtu). the ~en rule n kanuni ya muhimu/ya msingi/gezi (k.m. watendee wenzio kama unavyopenda kutendewa). ~en wedding n maadhimisho ya miaka 50 ya ndoa.