goad

n 1 mkosha, fimbo (ya kuswaga ngo'mbe). 2 (stimulus) mchocheo, kichocheo. vt swaga; chochea.