glut

vt ~ (with) 1 sheheneza, furisha, jaza sana. 2 kula mno; shiba kupita kiasi. n furiko, ulevi. glutton n 1 mlafi. 2 mpenzi mkubwa wa kitu fulani a ~ ton for work mpenda kazi sana. ~ tonous adj lafi. ~ ton ously adv. gluttony n ulafi.