glower

vi ~ (at) kunja uso, tazama kwa hasira au kwa kutisha. gloweringly adv.