glove

n glavu. be hand in ~ with kuwa chanda na pete na. fit like a ~ kaa sawasawa. handle somebody without ~s bishana vikali/bila huruma handle with kid ~s shughulikia kwa hadhari sana. ~ compartment n kidawati/kishubaka garini.